PROGRAMMA
Coping met crisis, 16 juni 2021
 

Programma KNMG-webinar 'Coping met crisis'
Als mens, dokter, organisatie en samenleving

19:00 uur - OPENING EN WELKOM
Opening door dagvoorzitter, Diederik Jekel, wetenschapsjournalist.
 Welkom door René Héman, voorzitter KNMG, arts Maatschappij + Gezondheid, bedrijfsarts.

BLOK 1 
Wat doet een crisis psychisch met mensen?
Prof. Dr. Damiaan Denys, filosoof en psychiater, hoogleraar UvA.

BLOK 2 
Wat deed de COVID-19 crisis met jou als dokter en
wat deed jij met de crisis?
Diederik Jekel bevraagt onderstaande dokters:
Drs. Toosje Valkenburg, huisarts, lid actiecomité Het roer moet om.
Drs. Ashis Brahma, arts M+G, GGD Noord-Oost Nederland.
Drs. Lyan de Roos, Specialist Ouderengeneeskunde BrabantZorg, kaderarts opleiden.  
Dr. Christiaan Keijzer, anesthesioloog en opleider anesthesiologie Radboudumc, lid federatiebestuur KNMG.

BLOK 3 
Wat doet een COVID-19 crisis met een organisatie?
Drs. Piet-Hein Buiting, voorzitter Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis, arts, historicus en bedrijfskundige.
Drs. Thérèse Claassen MBA, directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant.

BLOK 4
Wat doet een COVID-19 crisis met Nederland als samenleving?
Prof. Marcel Levi, voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Hoogleraar Geneeskunde Amsterdam UMC, Professor of Medicine, University College London, UK.

20:45 uur - AFSLUITING
Samenvatting en sluiting door René Héman en Diederik Jekel.

GRATIS AANMELDEN
 
 
Artsenfederatie KNMG
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). De KNMG heeft hiermee een achterban van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG.
Contact
bijeenkomsten@fed.knmg.nl
Volg ons
Facebook   Twitter   Linkedin   Rss