lees online  |  e-mailadres wijzigen  |  afmelden
  maart 2019
 
Gezamenlijke nieuwsbrief
Ieder kwartaal bieden wij u een overzicht van de activiteiten van het CGS (regelgeving) en de RGS (uitvoering en toezicht).
CGS berichten
Verkenning houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen
CGS kiest Frank Smeenk als nieuwe vicevoorzitter
CGS jaarplan 2019
CGS jaarverslag 2018
Nieuwe regelgeving
RGS berichten
  Werken in het VK of artsdiploma gehaald in het VK? Mogelijke gevolgen door Brexit
  Geleidelijke invoering: nieuw toezicht op vervolgopleidingen
Klantgerichtheid als basis in RGS Jaarplan 2019
  Presentatie Herregistratie voor waarnemend huisartsen
v RGS jaarverslag 2018
Nieuwe vicevoorzitter RGS
En verder

CGS

Verkenning houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen
Het zorglandschap verandert en het huidige stelsel van opleidingsplannen en regelgeving moet zich daar aan aanpassen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) publiceerde hierover de korte notitie ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’. 
Lees de notitie
 
CGS kiest Frank Smeenk als nieuwe vicevoorzitter
smeenk  
Prof. dr. Frank Smeenk, longarts in het Catharina-ziekenhuis Eindhoven en bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteitsbevordering medisch specialistische vervolgopleidingen’ aan Universiteit Maastricht, is gekozen tot nieuwe vicevoorzitter van het CGS.
Lees meer
 
CGS jaarplan 2019
  cgs jaarplan
Oriëntatie op de duurzaamheid van het huidige stelsel, interprofessioneel leren en werken, de aanpassing van een kleine 40 specifieke besluiten op het nieuwe kaderbesluit CGS én een bijdrage leveren aan de implementatie van de nieuwe erkenningensystematiek van de geneeskundige vervolgopleidingen.

Dit en meer leest u in het Jaarplan 2019.
Lees het jaarplan
 
CGS jaarverslag 2018
 
In het Jaarverslag 2018 leest u meer over de regelgeving die het CGS in 2018 actualiseerde, zorg in de toekomst en de notitie die het CGS daarover publiceerde, de succesvolle afronding van het Bewustzijnsproject en de toegankelijker communicatie door het CGS.
Lees het jaarverslag
 
Nieuwe regelgeving
De minister van VWS heeft 8 februari 2019 ingestemd met de volgende besluiten van het CGS:

 
Vastgesteld door CGS:

Regelgeving op de website
 

RGS

Werken in het VK of artsdiploma gehaald in het VK? Mogelijke gevolgen door Brexit
  brexit
Nog een paar dagen en dan is de Brexit
-misschien- een feit. RGS stelde informatie op voor specialisten en aiossen die in het Verenigd Koninkrijk (VK) werken, daar hun artsen- of specialistendiploma hebben behaald of daartoe plannen hebben. Of juist met een Nederlands diploma in het VK werken.
Lees meer
 
Geleidelijke invoering: nieuw toezicht op vervolgopleidingen
Per 1/1/2020 geldt een nieuw systeem voor het toezicht op de medische vervolgopleidingen. De RGS bereidt de veranderingen voor: project PIEC werkt aan de geleidelijke invoering daarvan.
Lees meer
 
Klantgerichtheid als basis in RGS Jaarplan 2019
rgs jaarplan  
Klantgerichtheid speelt in 2019 een grote rol in alle activiteiten, plannen en speerpunten van de RGS. 
Lees meer over het jaarplan
 
Presentatie Herregistratie voor waarnemend huisartsen
De RGS organiseerde samen met het NHG een pop-up café om uitleg te geven over de nieuwe herregistratie-eisen voor huisartsen. Waarnemende huisartsen ervaren de herregistratie-eisen vaak als extra belasting. Tijdens het pop-up café slaat de stemming om van ergernis naar begrip.
Lees meer
 
RGS jaarverslag 2018
  rgs jaarverslag
Joop Blaauw: "2018 was een jaar met mooie resultaten, waarin de RGS en haar klanten de vruchten konden plukken van de voorbereidingen en investeringen in de jaren daarvoor."
Lees het jaarverslag
 
Nieuwe vicevoorzitter RGS
wooninck  
Vanwege het vertrek van Victor Slenter, tot 1 januari 2019 vicevoorzitter RGS vanuit het sociaal-geneeskundige cluster, heeft de RGS in haar vergadering van 8 februari 2019 een nieuwe vicevoorzitter uit haar midden gekozen: de heer Frits Woonink.

Lees meer
 
En verder
 
 
Artsenfederatie KNMG:
CGS en RGS
CGS en RGS versturen 1x per kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. 

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het CGS voldoen. 
Contact CGS
088 – 440 43 50
cgs@fed.knmg.nl
website CGS

Contact RGS
088 - 440 43 00
rgs@fed.knmg.nl
website RGS
Volg KNMG via
Facebook   Twitter   Linkedin   Rss